Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Program za pripravnike u BPK

(Goražde, 26.9.2011. godine) - Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) realizirat će Program sufinansiranja pripravničkog staža mladih osoba bez radnog iskustva u 2011. godini, pod nazivom "45+".

Vlada BPK odobrila je ovaj program kako bi mlade nezaposlene osobe nakon završenog školovanja stekle radno iskustvo i položile pripravničke i stručne ispite.

"Programom sufinansiranja pripravničkog staža mladih osoba bez radnog iskustva, koji æć se realizirati sredstvima Službe za zapošljavanje BPK u iznosu od 216.000 KM, planirano je sufinansiranje pripravničkog staža za 40 osoba visoke i pet osoba više stručne spreme, u trajanju od 12 mjeseci, sa novčanom naknadom u iznosu od 400 KM mjesečno. Služba za zapošljavanje će osigurati i zdravstveno osiguranje za pripravnika, dok je poslodavac dužan osigurati pripravnika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti", rekla je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo.

U slučaju da se prijavi više od 45 pripravnika, troškove sufinansiranja snosit će kantonalna Vlada. Učešće u ovom programu mogu uzeti pravni subjekti i javne ustanove sa prostora BPK, a neće se sufinansirati zapošljavanje za osobe čiji se prijem vrši posredstvom Agencije za državnu službu.

(Izvor: Poslovne novosti)

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 9.9%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 17.7%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 10.3%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 59.7%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Besplatna edukativna konferencija

Besplatna edukativna…

Poziv mladima na edukativnu konferenciju "Business skills for the future", koja će se odrzati 15.06.2016. u 16.30h. Prednost imaju mladi iz Općine Centar Saraje...

Read more
Otvorene prijave za 4. start up weekend u Mostaru

Otvorene prijave za …

(Mostar, 26.3.2016. godine) - INTERA TP s zadovoljstvom objavljuje otvaranje prijava za četvrti Startup Weekend u Mostaru, koji će se održati od 22.-24.04.2016....

Read more
Zanatlije mogu zaraditi kao osobe sa fakultetom

Zanatlije mogu zarad…

(Sarajevo, 29.3.2016. godine) - Dok se na biroima za zapošljavanje svakodnevno registrira veliki broj pravnika, ekonomista, politologa, kriminalista, firme u Bi...

Read more
Info platforma za mlade

Info platforma za ml…

(Sarajevo, 24.3.2016. godine) - Info platforma HOĆU.ba je poseban servis za informiranje 500.000 mladih i onih koji rade sa njima, kojima nudi više od 3.000 kor...

Read more
U februaru smanjen broj nezaposlenih

U februaru smanjen b…

(Sarajevo, 22.3.2016. godine) - Krajem februara 2016. godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je registrovano 388.606 nezaposlenih osoba...

Read more
Širom svijeta nezaposleno 78 miliona mladih

Širom svijeta nezapo…

(Sarajevo, 1.2.2016. godine) - Širom svijeta prošle godine bilo je nezaposleno 78 miliona mladih, za dva miliona manje nego 2009, ali daleko više nego prije poč...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 508845