Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Samoaktiviranje i procjena vlastitih sposobnosti

Na trenutak usmjerite pažnju na sljedeću sliku? Šta vidite? Profil dva lica?

A sada pažjivo pročitajte sljedeće priče:

Ana je stekla fakultetsko obrazovanje. Bila je dobar student i vjerovala je da će se ubrzo zaposliti u struci. No, nakon diplome, već godinu dana je prijavljena na biro za zapošljavanje. Nema radnog iskustva. Uobičajen Anin dan podrazumijeva ustajanje oko 10 h, doručak, kafu sa prijateljima, povremeno pogleda oglase i povremeno se raspita kod poznanika da li su čuli za neki konkurs. Sa prijateljima svakodnevno konstatuje kako je teška situacija i kako posla nema. Prijavljivila se na nekoliko konkursa koji su objavljeni u novinama, ali je uvijek dobijala odbijenice. Srećom pa živi s roditeljima i ima novca za osnovne troškove. Ana želi pronaći posao.

Mirela je diplomirala kada i Ana. Tokom fakulteta je volontirala i učestvovala u različitim projektima. Ostvarila je dosta poznanstava. Konkurisala je na različita radna mjesta, ali je dobijala odbijenice. Odlučila je da će nekoliko mjeseci raditi posao koji nije direktno vezan za njenu struku, ali da će uporedo nastaviti tražiti zaposlenje u struci. I dalje volontira, a preko osobe koju je upoznala volontirajući obavlja i honorarne poslove. Upisala je dodatni kurs iz engleskog jezika. Razmišlja o stipendijama i mogućnosti da upiše postdiplomski studij. Mirela želi pronaći posao.

Vjerovatno ste čuli slične priče. Šta vi mislite ko će se brže zaposliti? Ana ili Mirela? Vratimo se ponovo na sliku s početka teksta. Pogledajte malo pažljivije. Da li vidite još neku figuru? Obratite pažnju na bijelu površinu slike. Vazna? Slika nam pokazuje razliku posmatranja iz dvije perspektive. Priče nam pokazuju načine traženja posla iz dvije različite perspektive. Zaposlenje ne dolazi samo po sebi. Ono se traži. Ako želimo ostvariti nešto, da li ćemo to brže učiniti tako što smo neaktivni i sjedimo kod kuće ili ako pokušamo učiniti bilo kakvu promjenu? Dok ne pokušamo nećemo ni saznati. Ne postoji jedan nepogrješiv "recept" ili obrazac koji vodi do zaposlenja. Postoje vještine predstavljanja samog sebe, socijalne vještine, nivo informisanosti, mreža poznanstava i postoji nepogrješiva činjenica da je potraga za poslom zapravo posao i da kao i svaki drugi posao zahtijeva vrijeme, učenje i aktivnost.

Možda ste čitajući Mirelinu i Aninu priču pomislili: "Nijedna se neće zaposliti" ili možda " Mirela će prva pronaći zaposlenje. Ona želi nešto promijeniti. Aktivnija je. Uči i prilagođava se situaciji."

Većina zaposlenih radi 40 sati sedmično. Ukoliko već nemate poslovnu ponudu nakon što završite studij, imaćete tih 40 sati na raspolaganju. Pokušajte dnevno posvetiti bar 3 do 4 sata samo sebi i potrazi za poslom. Dok još uvijek studirate, pokušajte pronaći poslodavca kod kojeg možete steći praksu. Izanalizirajte mogućnost volontiranja. Poslodavci cijene angažman na društveno korisnim projektima, a ujedno stječete nova znanja i iskustvo kojim povećavate svoju vrijednost na tržištu rada.

Akcioni plan
Postavite sebi cilj. Ako znamo gdje želimo stići, onda moramo prepoznati i usmjeriti aktivnosti koje će nas dovesti do željenog cilja. Napravite svoj lični akcioni plan koji će vam pomoći da pronađete posao, a i koji će vam koristiti u izradi dokumentacije neophodne za apliciranje na konkurse za poslove. Akcioni plan uključuje postavljanje ciljeva i promišljanje načina na koje možemo doći do cilja, u ovom slučaju do zaposlenja. Akcioni plan nam pomaže da korak po korak planiramo i preuzimamo odgovornost za svoje aktivnosti. Prije nego što pokrenete bilo kakvu aktivnost, procijenite šta zaista možete, znate i hoćete raditi.

Pregled dosadašnjeg školovanja
Za početak, napravite pregled dosadašnjeg školovanja. Možete koristiti sljedeće tabele koje vam mogu pomoći da jasno formulišete relevantne informacije vezano za vaše formalno i neformalno obrazovanje koje ćete poslije korisiti za izradu vaše biografije.

FORMALNO OBRAZOVANJE
Naziv ustanove Vrijeme pohađanja Stečeno zvanje

 

Formalno obrazovanje - podrazumijeva obrazovne procese koji se odigravaju unutar formalno-obrazovnog sistema, hijerarhijski strukturiranog (od osnovnih škola do fakulteta), koji vode ka stjecanju određenih zvanja i diploma.
Neformalno obrazovanje - je izvan-institucionalno obrazovanje. Organizovane i planirane obrazovne aktivnosti koje potiču individualno i društveno učenje, stjecanje različitih vještina i znanja, razvoj stavova i vrijednosti koje se dešavaju izvan sistema formalnog obrazovanja, koje su komplementarne formalnom obrazovanju u kojima je sudjelovanje dobrovoljno dizajnirane su i izvedene od strane obučenih i kompetentnih edukatora.
Informalno učenje - dešava se kao rezultat svakodnevnih aktivnosti koje se odnose na rad, porodicu i razonodu.

 

NEFORMALNO OBRAZOVANJE
Naziv ustanove Vrijeme pohađanja Stečeni certifikat


 

Pregled radnog iskustva,vještina i osobina
Poslodavci daju prednost osobama sa radnim iskustvom, ali ukoliko nemate radno iskustvo to ne znači da su vam zatvorena sva vrata. Ako ste volontirali ili honorarno radili na isti način izradite svoju tabelu. Kao i u svakodnevnom životu, najbitnije je pronalaziti pozitivne strane i prednosti koje vi imate naspram ostalih. Za svako radno mjesto na kome ste radili ili volontirali navedite poslove koje ste obavljali. U čemu ste bili posebno dobri?

 

Naziv organizacije/firme Period rada Radno mjesto/pozicija Opis poslova

 

Vještine su veoma važne u efektivnoj potrazi za poslom. Sve kvalitete koje cijenite kod sebe i koje cijeni vaše okruženje su karakteristike koje će vas učiniti posebnim kod potencijalnog poslodavca.

1. Pokušajte sebe opisati u deset riječi.
2. Šta najviše cijenite kod sebe?
3. Na kojim osobinama vam se divi vaša okolina?
4. Koje osobine najviše cijenite kod drugih?

Pored svega što smo nabrojali, najbitnije su strukovne vještine i da li znate obavljati posao za koji konkurišete, koji tražite. Socijalne vještine prihvatite kao dodatak vašim strukovnim znanjima i vještinama.

Koje su to socijalne vještine koje poslodavci traže?
- Komunikacijske vještine: aktivno slušanje i prenošenje poruka;
- Prilagodljivost: pozitivne kreativne reakcije na neuspjehe i prepreke;
- Samokontrola: samopouzdanje, kontrola i pozitivno usmjeravanje emocija; motivacija za rad u skladu sa ciljem;
- Djelotvornost u skupini: saradnja i timski rad; vješto razrješavanje sukoba; motiviranje saradnika;
- Djelotvornost u organiziranju: uspješno postavljanje ciljeva, planiranje vremena, i sl.

Identificirajte poslove
Razmislite i pobrojte sve poslove koje biste sa svojim kvalifikacijama mogli obavljati. Napravite svoju listu na kojoj možete rangirati poslove koji više odgovraju vašim interesima, ali i one poslove za koje ste kvalificirani, mada ne i previše zainteresovani. Na drugoj listi navedite i poslove koji ne odgovaraju vašim kvalifikacijama, a za koje mislite da biste ih uspješno obavljali. Vama je cilj da pronađete posao u što skorije vrijeme. Navedite prednosti i nedostatke poslova sa nižim kvalifikacijama. Imajte na umu da postoji i prelazni period sa lošije rangiranog na bolje radno mjesto. Ukoliko odlučite raditi nešto za šta se niste školovali, neke od prednosti su: imate prihode, svaki dan imate obaveze, upoznajete nove ljude, svakodnevno čujete nove informacije koje ne biste dobili da ne radite, dan je osmišljen, a samim tim i vi imate više energije i volje za promjene. Imate dovoljno vremena da tražite posao koji vam više odgovara. S druge strane, mane su: manje plaćeno radno mjesto, osjećaj da ste se bespotrebno školovali. Jedina istina je da vam niko ne može oduzeti znanje koje ste stekli u toku školovanja i nakon toga. Niko vam ne može oduzeti volju da pronađete posao u struci, ali ,također, niko osim vas samih vam ne može ni dati tu volju. Na vama je odgovornost i volja da istražujete i tražite ono što zaslužujete.

 

Koji su to poslovi koji odgovaraju vašim kvalifikacijama?
Koje poslove bi obavljali mada ne odgovaraju vašem formalnom obrazovanju?
Koje poslove bi više voljeli raditi, koje manje?
Da li ste spremni raditi u smjenama? Da li ste spremni promijeniti mjesto prebivališta?
Da li ste razmišljali o samozapošljavanju? Čime biste se bavili? Šta vam je sve potrebno da biste pokrenuli mali biznis?

 

Identifikacija poslodavaca
Preko izvora informisanja proučite ponude poslova. Zapišite nazive, kontakte i djelatnosti poslodavaca koji vam se čine interesantni. Obratite pažnju na djelatnosti. Na listu stavite i poslodace za koje ste čuli i gdje biste mogli raditi, iako nema otvorenih konkursa. Raspitatjte se o mogućnostima pohađanja kurseva na kojima možete steći vještine koje su neophodne. Sigurno postoji u vašem okruženju osoba koja vas može savjetovati, od koje možete naučiti neke vještine.

 

Naziv organizacije/ firme

Djelatnost Adresa i broj telefona Otvoreno radno mjesto Zahtjevi radnog mjesta

 

Napravite plan i vremenski raspored
Sada sebi postavite zadatke sa vremenskim rokovima u kojima možete izvršiti te zadatke. Odredite vrijeme u toku dana kada ćete proučavati konkurse, odredite potencijalne poslodavce, načine na koje možete doći do informacija o konkursima i poslodavcima, vrijeme kada prilagođavate biografiju i popratna pisma. Pokušajte se držati postavljenih datuma, a ako dođe do nepredviđenih okolnosti, pomjerite ih. Zašto je toliko bitno odrediti aktivnosti i postaviti datume i vrijeme? Zato što na taj način kontrolišete sami sebe. Imate obaveze sa jasno postavljenim zadacima i vremenom do kada te zadatke trebate izvršiti. Napokon, na taj način možete ocijeniti koliko ste bili uspješni. Možete analizirati ono što ste uradili i na osnovu iskustva promijeniti ono što nije dalo rezultate. Budite uporni i kontinuirano provodite svoj plan. Najteži dio je započeti aktivnost.

 

Aktivnost (Šta) Zašto Kako Kada
Saznati što više o poslodavcu i zahtjevima pozicije Informacije će poslužiti kod kreiranja popratnog pisma i kod intervjua. Raspitati se kod poznanika, pogledati na internetu, otići do firmei pitati i sl. Dan, sat
Napisati biografiju O značaju biografije na strani 15. Primjeri na stranama 17-23 Dan, sat
Napisati popratno pismo O značaju na strani 24 Primjeri na strani 25-26 Dan, sat
Prikupiti dodatne dokumente Ukoliko konkurs zahtijeva. U općini, na fakultetu, u pošti i sl. Dan, sat
Uputiti prikupljenu dokumentaciju poslodavcu Ukoliko konkurs zahtijeva. Putem pošte (ako je naznačeno u konkursu), odnijeti lično (pogledati prednosti ličnog kontakta) ili poslati e-mailom. Dan, sat
scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 712640