Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Preporuke

Preporuka je dokument koji određena osoba izdaje u obliku dopisa poslodavcu u kompaniji, odnosno instituciji gdje se prijavljujete za posao. Ovim dokumentom osoba koja vas poznaje preporučuje vas i ocjenjuje vaše profesonalne i lične sposobnosti s kojima ćete odgovoriti zahtjevima radnog mjesta na koje se prijavljujete. Dobro napisana preporuka pripremljena od osobe koja se cijeni može znatno povećati vaše šanse za zaposlenje.

Kada budete tražili preporuku bitno je da upoznate osobu od koje tražite preporuku sa vašim kvalifikacijama i sposobnostima koje posjedujete i tačno objasnite za koju poziciju se prijavljujete, te dajte joj dovoljno vremena da napiše preporuku.

Međutim, veoma je mali broj osoba koje mogu napisati dobru preporuku. Često ćete se naći u situaciji da će vam osoba od koje tražite preporuku reći da je vi napišete, a ona će je samo potpisati. Prema tome, kada budete tražili preporuku možete predati i primjer teksta preporuke već napisane u ime osobe koja vam daje preporuku. Na taj način, u vašoj preporuci možete istaći one vaše sposobnosti i znanja koja su kompatibilna s onima u konkursu za posao.

Preporuku možete tražiti od osoba koje vas poznaju, imaju određeni kredibilitet i od kojih možete očekivati pozitivno mišljenje o vama. To može biti direktor institucije u kojoj ste radili, vaš direktni nadređeni, profesor, vođa projekta u kojem ste učestvovali i sl. Upotrijebite samo onu preporuku koja je istinita i koja vam ne može naškoditi, jer poslodavci često provjeravaju preporuke.

Preporuka nema propisanu formu, ali općenito se piše u obliku izjave i ne treba biti duža od jedne kucane stranice. Ukoliko niste dobili formular koji treba popuniti, onda je najbolje da se preporuka odštampa na memorandumu institucije osobe koja vam daje preporuku. U gornjem uglu, kao i kod popratnog pisma, trebaju biti navedeni kontakt podaci osobe koja vas preporučuje kao i ime i prezime osobe s kontakt podacima kojoj se upućuje preporuka sa titulama, odnosno pozicijama. Na dnu ili vrhu stranice navedite i mjesto i datum.

Prvi paragraf

U prvom paragrafu potrebno je navesti na koji način vas osoba koja vas preporučuje poznaje i koliko dugo. Naime, da li je to vaš bivši poslodavac, profesor, saradnik i sl. Također, potrebno je navesti informacije o poslovima i zadacima koje ste obavljali, bilo da se radi o prethodnom zaposlenju, o nekom projektu ili istraživačkom radu.

Drugi paragraf

U drugom paragrafu daje se vaš stručni profil i ocjena poslovnih sposobnosti. Koje su to vaše dobre osobine na radnom mjestu i specifična profesionalna postignuća? Potrudite se da sve navedene sposobnosti potkrjepite primjerima i činjenicama.

Treći paragraf

U posljednjem paragrafu potrebno je dati opis vašeg karaktera, tačnije napisati da li ste odgovorni, fleksibilni, komunikativni i sl. Posljednji paragraf se zaključuje rečenicom sa pozitivnim mišljenjem o vama.

Primjer 1 | Primjer 2

scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 9.9%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 17.7%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 10.3%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 59.7%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Besplatna edukativna konferencija

Besplatna edukativna…

Poziv mladima na edukativnu konferenciju "Business skills for the future", koja će se odrzati 15.06.2016. u 16.30h. Prednost imaju mladi iz Općine Centar Saraje...

Read more
Otvorene prijave za 4. start up weekend u Mostaru

Otvorene prijave za …

(Mostar, 26.3.2016. godine) - INTERA TP s zadovoljstvom objavljuje otvaranje prijava za četvrti Startup Weekend u Mostaru, koji će se održati od 22.-24.04.2016....

Read more
Zanatlije mogu zaraditi kao osobe sa fakultetom

Zanatlije mogu zarad…

(Sarajevo, 29.3.2016. godine) - Dok se na biroima za zapošljavanje svakodnevno registrira veliki broj pravnika, ekonomista, politologa, kriminalista, firme u Bi...

Read more
Info platforma za mlade

Info platforma za ml…

(Sarajevo, 24.3.2016. godine) - Info platforma HOĆU.ba je poseban servis za informiranje 500.000 mladih i onih koji rade sa njima, kojima nudi više od 3.000 kor...

Read more
U februaru smanjen broj nezaposlenih

U februaru smanjen b…

(Sarajevo, 22.3.2016. godine) - Krajem februara 2016. godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je registrovano 388.606 nezaposlenih osoba...

Read more
Širom svijeta nezaposleno 78 miliona mladih

Širom svijeta nezapo…

(Sarajevo, 1.2.2016. godine) - Širom svijeta prošle godine bilo je nezaposleno 78 miliona mladih, za dva miliona manje nego 2009, ali daleko više nego prije poč...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 508845