Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Zeničko-dobojski kanton

K4: ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Kučukovići br.2; Zenica

Tel: 032 243 120

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

ZENICA

JU Prva gimnazija u Zenici

Bulevar Kulina Bana 26 Zenica

Tel: 032 402 626; 402 613

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Druga gimnazija u Zenici

Mejdandžik 2 Zenica

Tel: 032 405 431

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Opća gimnazija u sastavu Katoličkog školskog centra "Sveti Pavao" u Zenici

Aska Borića 20 Zenica Tel: 032 449 106

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja muzička škola u Zenici

Školska 11 Zenica

Tel: 032 240 814; 409 116

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Muzičar općeg smjera, muzičar-klavirist, muzičar-klarinetist, muzičar-gitarist, muzičar-violinist, muzičar-flautist, muzičar-harmonikaš, muzičar-solo pjevač, muzičar-violončelist, muzičar-trubač, muzičar-kontrabasist, muzičar-fagotist, muzičar-violist

 

JU Ekonomska škola u Zenici

Mejdandžik 2 Zenica

Tel: 032 404 255; 401 741

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar

JU Medicinska škola u Zenici

Crkvice bb Zenica

Tel: 032 443 070; 242 254

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, zubni tehničar

JU Tehnička škola u Zenici

Bilmišće 69 Zenica

Tel: 032 200 260; 243 142

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar energetike; elektrotehničar elektronike, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, mašinski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, arhitektonski tehničar, geodetski tehničar (geometar), hemijski tehničar općeg smjera,metalurški tehničar

JU Stručna zanatska škola u Zenici

Bilmišće 69 Zenica

Tel: 032 401 423; 406 883

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

III stepen


 

Zidar-fasader-i zolater (EU VET), keramičar-teracer (EU VET) armirač-betonirac (EU VET), tesar-krovopokrivač (EU VET), monter suhe gradnje (EU VET), keramičar-podopolagač, vozač motornih vozila, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, elektroničar telekomunikacija, konfekcionar tekstila-krojač,
frizer-vlasuljar

 

JU Stručna industrijska škola u Zenici

Bulevar Kralja Tvrtka 11 Zenica

Tel: 032 202 040; 444 980; 444 981

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

III stepen


 

Bravar, zavarivač, plinski i vodoinstalater, metalostrugar, automehaničar, limar, autolimar, instalater centralnog grijanja, zlatar-draguljar, instalater majstor za vodovod i kanalizaciju, hemijski laborant, operator hemijsko-tehnoloških procesa, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, rudar podzemne eksploatacije, autoelektričar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

 

JU Mješovita srednja škola u Zenici

Dr. Adolfa Goldbergera 10 Zenica

Tel: 032 404 601; 406 883

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Ugostiteljski tehničar (EU VET), poljoprivredni tehničar (EU VET), veterinarski tehničar (EU VET), prehrambeni tehničar (EU VET), poljoprivredni tehničar općeg smjera, poljoprivredni tehničar prehrambenog smjera, veterinarski tehničar općeg smjera, poslovno pravni tehničar (EU VET), ekološki tehničar (EU VET)

III stepen


 

Konobar (EU VET), kuhar (EU VET), poslastičar (EU VET), mesar (EU VET)
pekar (EU VET), prerađivač mesa i mlijeka, prerađivač žita, brašna i šećera, prodavač, trgovac (EU VET)

 

JU Specijalna srednja škola u Zenici

Bilmišće 69 Zenica

Tel: 032 243 615; 406 883

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

Polukvalifikovani bravar
Polukvalifikovani konfekcionar tekstila-krojač, polukvalifikovani autolakirer, kvalifikovani autolakirer, polukvalifikovani moler-farbar, kvalifikovani moler-farbar, polukavalifikovani cvjećar

BREZA

JU Gimnazija "Muhsin Rizvić" u Brezi

Šehidska 34 Breza

Tel: 032 784 596

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" u Brezi

Šehidska 34 Breza

Tel: 032 784 595

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar energetike, rudarski tehničar, ekonomski tehničar

III stepen


 

Elektroenergetičar, plinski i vodoinstalater, frizer-vlasuljar

KAKANJ

JU Gimnazija "Muhsin Rizvić" u Kaknju

Šehida 32 Kakanj

Tel: 032 556 890

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja tehnička škola "Kemal Kapetanović" u Kaknju

Šehida 32 Kakanj

Tel: 032 552 552

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, elektrotehničar energetike, ekonomski tehničar, tehničar drumskog saobraćaja

JU Srednja stručna škola u Kaknju

Šehida 32 Kakanj

Tel: 032 556 960

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

III stepen


 

Bravar, zavarivač, metalostrugar, automehaničar, elektroenergetičar-majstor za elektroenergetska postrojenja, elektroenergetičar, prodavač, kuhar, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, frizer-vlasuljar, vozač motornih vozila

MAGLAJ

JU Gimnazija "Edhem Mulabdić" u Maglaju

Aleja ljiljana 50 Maglaj

Tel: 032 603 221; 603 395

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Mješovita srednja škola u Maglaju

Aleja ljiljana 50 Maglaj

Tel: 032 603 884

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar energetike,
mašinski tehničar,
ekonomski tehničar

III stepen


 

Prodavač, automehaničar,
plinski i vodoinstalater,
bravar,
zavarivač,
elektromehaničar,
proizvođač celuloze i papira,
frizer-vlasuljar, konfekcionar
tekstila-krojač

Polukvalifikovani knjigovezac
OLOVO

JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" u Olovu

Školska bb Olovo

Tel: 032 825 372

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Gimnazija
Tehničar finalne obrade drveta, šumarski tehničar općeg smjera, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar općeg smjera

 

III stepen


 

Cvjećar-vrtlar,
stolar (Phare-VET), prodavač, frizer-vlasuljar

TEŠANJ

JU Gimnazija "Musa Ćazim Ćatić" u Tešnju

Patriotske lige bb Tešanj

Tel: 032 650 083

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja tehnička škola u Tešnju

Patriotske lige bb Tešanj

Tel: 032 650 669

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, elektrotehničar energetike, ekonomski tehničar, građevinski tehničar, medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar

JU Mješovita srednja škola u Tešnju

Patriotske lige bb Tešanj

Tel: 032 650 812; 656 411

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Poljoprivredni tehničar (EU VET), tekstilni tehničar (EU-VET), šumarski tehničar općeg smjera, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar općeg smjera

III stepen


 

Cvjećar-vrtlar (EU-VET), krojač (EU VET), električar (EU-VET), automehaničar, mašinbravar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, zidar-fasader-izolater (EU VET), keramičar-teracer (EU VET), stolar (EU VET), trgovac (EU VET), poslovni sekretar (EU VET), frizer (EU VET), frizer-vlasuljar, kuhar (EU VET), konobar (EU VET), obućar, prodavač

USORA

JU Mješovita srednja škola Stjepana Radića u Sivši, Usora

Žabljak bb Usora

Tel: 032 893 722

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Ekonomist

III stepen


 

Elektromehaničar, elektroinstalater, automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, prodavač

VAREŠ

JU Mješovita srednja škola "NORDBAT-2" u Varešu

Zvjezda bb Vareš

Tel: 032 843 002

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Gimnazija
ekonomski tehničar,
tehničar PTT saobraćaja

 

III stepen


 

Vozač motornih vozila, majstor-vozač teških motornih vozila

VISOKO

JU Gimnazija "Visoko" u Visokom

Musala 23 Visoko

Tel: 032 735 501

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Mješovita srednja škola "Hazim Šabanović" u Visokom

Branilaca 24 Visoko

Tel: 032 738 165

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar računarske tehnike i automatike, elektrotehničar elektronike, mašinski tehničar, ekonomski tehničar, građevinski tehničar, hotelsko-turistički tehničar

III stepen


 

Prodavač, autolimar, zavarivač, automehaničar, bravar, autoelektričar, elektromehaničar, elektroničar mehaničar, konfekcionar tekstila-krojač, frizer-vlasuljar

JU Medresa "Osman-ef. Redžović" u Visokom

Veliko čajno bb Visoko

Tel: 032 745 771

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Svršenik medrese, svršenica medrese

ZAVIDOVIĆI

JU Gimnazija "Rizah Odžečkić" u Zavidovićima

Stjepana Radića 43 Zavidovići

Tel: 032 866 678

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja tehnička škola u Zavidovićima

Mehmeda paše Sokolovića bb Zavidovići

Tel: 032 879 002

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, građevinski tehničar, tehničar finalne obrade drveta, šumarski tehničar općeg smjera, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, ekonomski tehničar

JU Srednja stručna škola u Zavidovićima

Stjepana Radića 43 Zavidovići

Tel: 032 877 773

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

III stepen


 

Bravar, metalostrugar, automehaničar, zavarivač, instalater centralnog grijanja, elektroinstalater, elektroenergetičar, stolar, zidar-fasader-izolater, konfekcionar tekstila-krojač, kuhar , konobar, prodavač, frizer-vlasuljar


scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 696059