Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Srednjobosanski kanton

K6: SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta

Stanična br. 43; Travnik

Tel: 030 518 675

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

BUGOJNO

JU Gimnazija Bugojno

Zlatnih ljiljana Bugojno

Tel: 030 260 112

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja stručna škola Bugojno

Ciglane II Bugojno

Tel: 030 252 207

III stepen


Automehaničar, plinski i vodoinstalater, autolimar, instalater centralnog grijanja, elektroinstalater, elektromehaničar, vozač motornih vozila, prodavač

JU Srednja tehnička škola Bugojno

Ciglane II Bugojno

Tel: 030 251 915; 251 519

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Mašinski tehničar-konstruktor na računaru, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, elektrotehničar elektronike, građevinski tehničar, ekonomski tehničar

BUSOVAČA

JU Mješovita srednja škola "Busovača" Busovača

Nikole Šubića Zrinskog bb Busovača

Tel: 030 593 155; 591 120

IV stepen


Ekonomski tehničar, mašinski tehničar, poljoprivredni tehničar

III stepen


Prodavač, automehaničar, bravar, zavarivač

JU Srednja škola "Busovača" Busovača

Nikole Šubića Zrinskog bb Busovača

Tel: 030 742 042

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija, ekonomist, komercijalist

III stepen


Instalater centralnog grijanja i klimatizacije, automehaničar, vodoinstalater

DONJI VAKUF

JU Mješovita srednja škola Donji Vakuf

Žrtava genocida u Srebrenici

Donji Vakuf

Tel: 030 205 355

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Tehničar finalne obrade drveta

 

III stepen


Prodavač, automehaničar, zavarivač

FOJNICA

JU Srednja mješovita škola "Zijah Dizdarević" Fojnica

Novo naselje t Fojnica

Tel: 030 831 821

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Medicinska sestra-tehničar, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, hotelsko-turistički tehničar

 

III stepen


Frizer-vlasuljar, automehaničar, lugar, elektromehaničar

GORNJI VAKUF

JU Mješovita srednja škola "Gornji Vakuf", Gornji Vakuf-Uskoplje

Kralja Tomislava bb Gornji Vakuf-Uskoplje

Tel: 030 266 255

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija

Ekonomski tehničar

 

III stepen


Frizer-vlasuljar, automehaničar, prodavač

JU Mješovita srednja škola "Uskoplje", Gornji Vakuf-Uskoplje

Kralja Tomislava bb Gornji Vakuf-Uskoplje

Tel: 030 494 039

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija

Ekonomist

 

III stepen


Frizer, automehaničar, instalater centralnog grijanja i klimatizacije, kuhar, konobar

JAJCE

JU Srednja strukovna škola "Jajce" Jajce

Tina Ujevića 3 Jajce

Tel: 030 654 043; 654 273

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Tehničar za telekomunikacije, tehničar za elektroenergetiku, tehničar za računalstvo, poljoprivredni tehničar-opći, hotelijersko-turistički tehničar, građevinski tehničar-visokogradnja, rudarski tehničar

III stepen


Elektromehaničar, automehaničar, instalater centralnog grijanja i klimatizacije, bravar, kuhar, konobar, kuhar (EU VET II), konobar (EU VET II), vozač motornih vozila

JU Srednja škola "Nikola Šop" Jajce

Fra Antuna Kneževića 27 Jajce

Tel: 030 654 174

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Ekonomist,
medicinska sestra-tehničar

 

III stepen


Prodavač

KISELJAK

JU Srednja škola "Ivan Goran Kovačić" Kiseljak

Žrtava domovinskog rata 11 Kiseljak

Tel: 030 879 002; 879 113

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Ekonomist i komercijalist, dizajner odjeće

 

FOJNICA

JU Srednja strukovna škola "Fojnica" Kiseljak

Žrtava domovinskog rata 11 Kiseljak

Tel: 030 879 113

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, hotelijersko-turistički tehničar, šumarski tehničar

III stepen


Kuhar, frizer

KREŠEVO

JU Srednja škola "Kreševo" Kreševo

Troska 2a Kreševo

Tel: 030 800 202; 800 201

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Građevinski tehničar-visokogradnja, tehničar za računalstvo, hemijski tehničar, prehrambeni tehničar, tehničar cestovnog prometa

III stepen


Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, tapetar, elektromehaničar, automehaničar, elektroinstalater, vodoinstalater, vozač motornih vozila

NOVI TRAVNIK

JU Srednja glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik

Ljudevita Gaja bb Novi Travnik

Tel: 030 792 286; 791 076

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Teorijski smjer, glazbenik-glasovirač, glazbenik-harmonikaš, glazbenik-flautist, glazbenik-gitarist, glazbenik-saksofonist, glazbenik-violinist, glazbenik-klarinetist, glazbenik-trubač

JU Mješovita srednja škola "308. slavna brigada" Novi Travnik

Omladinska bb Novi Travnik

Tel: 030 525 407; 525 012

e-mail:

IV stepen


Mašinski tehničar-konstruktor na računaru, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, tehničar drumskog saobraćaja, ekonomski tehničar

III stepen


Automehaničar, metalostrugar-metaloglodač, prodavač, bravar, mašinbravar, zavarivač, vozač motornih vozila

JU Srednja škola "Novi Travnik" Novi Travnik

Ljudevita Gaja bb Novi Travnik

Tel: 030 793 504; 793 502

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Tehničar cestovnog prometa, elektrotehničar, građevinski tehničar-niskogradnja

 

III stepen


Automehaničar, bravar, instalater grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, autoelektričar, električar, frizer

TRAVNIK

JU Mješovita srednja tehnička škola Travnik

Školska bb Travnik

Tel: 030 511 618

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Elektrotehničar elektronike, elektrotehničar računarske tehnike i automatike, elektrotehničar energetike, elektrotehničar-računarstvo i informatika, tekstilni tehničar-konfekcionar, tekstilni tehničar-konstruktor modela, arhitektonski tehničar, grafički tehničar-štampe/tiska, reptografije,dorade

III stepen


Automehaničar, autolimar, plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, metalostrugar, bravar, zavarivač, elektroinstalater, elektromehaničar, autoelektričar, elektroničar telekomunikacija, krojač-konfekcionar tekstila, obućar, zidar, keramičar, tesar

JU Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik

Školska bb Travnik

Tel: 030 511 076

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar

III stepen


Prodavač, frizer-vlasuljar

JU Mješovita srednja škola "Travnik" Travnik

Školska 3 Travnik

Tel: 030 511 059

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija

Gimnazija specijalistička-filološka
Medicinska sestra-tehničar

 

JU Katolički školski centar "Petar Barbarić" Gimnazija Travnik

Školska 1 Travnik

Tel: 030 518 823; 512 714

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Opća gimnazija-realna
NOVA BILA

JU Srednja škola "Travnik" Nova Bila

Tel: 030 707 486

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Primalja, medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, ekonomist

III stepen


Prodavač,konobar, kuhar

JU Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik

Mostarska bb Travnik

Tel: 030 512 023; 518 015

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Svršenik medrese

VITEZ

JU Mješovita srednja škola "Vitez" Vitez

Ilija Petrovića bb Vitez

Tel: 030 717 540

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija

III stepen


Frizer-vlasuljar, vozač motornih vozila

JU Srednja škola "Vitez" Vitez

Ilija Petrovića bb Vitez

Tel: 030 711 336

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


Opća gimnazija
Ekonomist, tehničar za vozila i vozna sredstva

 

III stepen


Prodavač, kuhar, instalater grijanja i klimatizacije


scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Besplatna edukativna konferencija

Besplatna edukativna…

Poziv mladima na edukativnu konferenciju "Business skills for the future", koja će se odrzati 15.06.2016. u 16.30h. Prednost imaju mladi iz Općine Centar Saraje...

Read more
Otvorene prijave za 4. start up weekend u Mostaru

Otvorene prijave za …

(Mostar, 26.3.2016. godine) - INTERA TP s zadovoljstvom objavljuje otvaranje prijava za četvrti Startup Weekend u Mostaru, koji će se održati od 22.-24.04.2016....

Read more
Zanatlije mogu zaraditi kao osobe sa fakultetom

Zanatlije mogu zarad…

(Sarajevo, 29.3.2016. godine) - Dok se na biroima za zapošljavanje svakodnevno registrira veliki broj pravnika, ekonomista, politologa, kriminalista, firme u Bi...

Read more
Info platforma za mlade

Info platforma za ml…

(Sarajevo, 24.3.2016. godine) - Info platforma HOĆU.ba je poseban servis za informiranje 500.000 mladih i onih koji rade sa njima, kojima nudi više od 3.000 kor...

Read more
U februaru smanjen broj nezaposlenih

U februaru smanjen b…

(Sarajevo, 22.3.2016. godine) - Krajem februara 2016. godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bilo je registrovano 388.606 nezaposlenih osoba...

Read more
Širom svijeta nezaposleno 78 miliona mladih

Širom svijeta nezapo…

(Sarajevo, 1.2.2016. godine) - Širom svijeta prošle godine bilo je nezaposleno 78 miliona mladih, za dva miliona manje nego 2009, ali daleko više nego prije poč...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 508845