Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Kanton Sarajevo

K9: KANTON SARAJEVO

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Reisa Džemaludina Čauševića 1; Sarajevo

Tel: 033 562 128

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING web: www.monks.ba www.škole.ba

 

JU Prva gimnazija

Gimnazijska 3

Tel: 033 203 567; 442 699; 216 685

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Druga gimnazija

Sutjeska 1

Tel: 033 667 438; 443 416; 443 438

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Gimnazija-IB Middle Year program

Diploma Program (DP)

JU Treća gimnazija

Vilsonovo šetalište 16

Tel: 033 279 250; 279 256; 279 251

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Četvrta gimnazija

Mala aleja 69

Tel: 033 636 704; 763 420; 623 880

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Peta gimnazija

Nerkeza Smailagića 18

Tel: 033 235 412; 235 413; 235 521

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Gimnazija Dobrinja

Bulevar branilaca Dobrinje bb

Tel: 033 464 948; 464 284

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Prva bošnjačka gimnazija

Petrakijina 22

Tel: 033 261 001; 668 212

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Gimnazija Curriculum A

Gimnazija Curriculum B


JU Gimnazija obala

Obala Kulina bana 3

Tel: 033 214 960; 668 675; 651 976; 204 300

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Katolički školski centar-opća-realna gimnazija

Mehmed paše Sokolovića 11

Tel: 033 653 506; 665 521

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Srednja muzička škola

Josipa Štadlera 1

Tel: 033 441 958; 207 951

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Muzičar općeg smjera, muzičar solista, baletski igrač-igračica

JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti

Gimnazijska 11

Tel: 033 440 520; 262 580

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo, likovni tehničar za primijenjeno vajarstvo, likovni tehničar za tekstilni dizajn, likovni tehničar za reklamnu grafiku, likovni tehničar za opremu knjige, likovni tehničar za oblikovanje u metalu

JU Srednja medicinska škola

Tahmiščina 2

Tel: 033 666 185; 202 005

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, sanitetsko-ekološki tehničar, laboratorijski tehničar

JU Srednja medicinska škola-JEZERO

Patriotske lige 67a

Tel: 033 443 987; 652 416

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Akušersko-ginekološka sestra tehničar, fizioterapeutski tehničar, pedijatrijska sestra tehničar, psiho-gerijatrijska sestra-tehničar

JU Srednja zubotehnička škola

Čekaluša 84

Tel: 033 666 103; 262 180

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Zubni tehničar, stomatološka sestra

JU Katolički školski centar – srednja medicinska škola

Šenoina 3

Tel: 033 218 295; 552 021

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Medicinska sestra-tehničar, fizioterapeutski tehničar

JU Srednja ekonomska škola

Zmaja od Bosne 39

Tel: 033 250 041; 250 048

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Ekonomski tehničar

JU Elektrotehnička škola za energetiku

Zmaja od Bosne 37

Tel: 033 235 014; 655 285

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar

III stepen


 

Elektroinstalater, elektroenergetičar, elektromehaničar, električar-PHARE program

JU Srednja elektrotehnička škola

Safeta Zajke 2

Tel: 033 650 989; 650 998

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Elektrotehničar-računarstvo i informatika, elektrotehničar-telekomunikacije, elektrotehničar-elektronika i automatika, elektrotehničar RTV tehnika, elektrotehničar-komunikacije i marketing

JU Srednja mašinska tehnička škola

Zmaja od Bosne 8

Tel: 033 275 620; 275 630

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, mašinski tehničar energetike, mašinski tehničar konstruktor na računaru, mašinski tehničar za komjutersko upravljanje mašinama

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

Velešići 2

Tel: 033 242 991; 561 941

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Tehničar PTT saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar unutrašnjeg transporta

III stepen


 

Vozač motornih vozila, automehaničar, autoelektričar, autolimar, autolakirer, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina

JU Srednja škola metalskih zanimanja

Zmaja od Bosne 8

Tel: 033 207 601; 207 369

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, mašinski tehničar vazduhoplovnog smjera, mašinski tehničar za preciznu mehaniku i optiku

III stepen


 

Bravar, instalater centralnog grijanja, plinski i vodoinstalater, zlatar-draguljar, limar, zavarivač, mehaničar rashladnih i klima uređaja, autolimar, automehaničar, metalostrugar, kotlar-kazandžija, instalater vodovoda i kanalizacije, instalater plinskih instalacija i uređaja, optičar

JU Željeznički školski centar

Ložionička 8

Tel: 033 722 946; 722 941

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Tehničar za mehatroniku (GTZ), tehničar vuče-mašinovođa, tehničar željezničkog saobraćaja, tehničar teh. kol. djelatnosti, elektrotehničar, elektrotehničar-izb podr. elektronika, elektrotehničar-izb podr. energetika

III stepen


 

Elektroničar telekomunikacija (GTZ), elektroenergetičar, bravar, metalostrugar, autolimar, automehaničar

JU Srednja građevinsko-geodetska škola

Franca Lehara 5

Tel: 033 214 543

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Arhitektonski tehničar, građevinski tehničar, geodetski tehničar-geometar

III stepen


 

Zidar-fasader-izolater, tesar-parketar, armirač-betonirac, moler-farbar-soboslikar, keramičar-teracer-podopolagač, kamenorezac, monter suhe gradnje

JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža

Emira Bogunića Čarlija 2

Tel: 033 764 225; 764 226

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Grafički tehničar

JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Vilsonovo šetalište 11

Tel: 033 641 036

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Tehničar za obradu drveta, šumarski tehničar, ekološki tehničar, tehničar hortikulture

 

III stepen


 

Stolar, tapetar-dekorater, šumar-lugar, rasadničar, rukovalac mehanizacije u šumarstvu

JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Hamdije Kreševljakovića 55

Tel: 033 262 900; 443 371

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, veterinarski tehničar

III stepen


 

Pekar, mesar, voćar-vinogradar-vinar, cvjećar-vrtlar, frizer-vlasuljar, kozmetičar

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Medrese 5

Tel: 033 531 675

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Tekstilni tehničar modelar-konstruktor, tekstilni tehničar konfekcionar, tekstilni tehničar mehaničkog smjera, tekstilni tehničar hemijsko-oplemenjivačkog smjera, kožarski tehničar

III stepen


 

Krojač, pletač, tkač, galanterist, obućar, bojadiser tekstila, hemijski čistač

JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola

Dugi sokak 9

Tel: 033 534 633; 232 828

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Hotelsko-turistički tehničar, turistički tehničar, ugostiteljski tehničar

III stepen


 

Konobar, kuhar, poslastičar

JU Srednja trgovačka škola

Armaganuša 29

Tel: 033 445 789; 205 942

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Aranžer, poslovno-pravni tehničar, trgovački tehničar

III stepen


 

Prodavač, trgovac

JU Srednjoškolski centar Vogošća

Jošanička 119

Tel: 033 432 638; 424 180

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Mašinski tehničar, ekonomski tehničar

III stepen


 

Metalostrugar, zavarivač, automehaničar, autolimar, bravar, prodavač, mašinbravar

JU Srednjoškolski centar Hadžići

Anđelka Lažetića 17

Tel: 033 420 337

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Gimnazija
Mašinski tehničar konstruktor na računaru, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar

 

III stepen


 

Automehaničar, plinski i vodoinstalater, bravar, moler-farbar, keramičar, stolar, konfekcionar tekstila-krojač, prodavač

JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Azize Šaćirbegović 80

Tel: 033 655 950; 613 743

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Kuhar, moler-farbar, cvjećar, knjigovezac, autolakirer

III stepen


 

Pomoćni kuhar, pomoćni moler-farbar, pomoćni operater za unos pod. i ope., pomoćni cvjećar, pomoćni knjigovezac, pomoćni konfekcionar tekstila-krojač, pomoćni autolakirer

JU Srednjoškolski centar Ilijaš

Kakanjska 16

Tel: 033 400 815; 400 813

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Gimnazija

Mašinski tehničar

 

III stepen


 

Automehaničar, instalater vodovoda i kanalizacije, plinski i vodoinstalater, instalater za plin i inst. uređaje, zavarivač, autolimar, frizer-vlasuljar, prodavač

JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Lukavička 6

Tel: 033 473 019; 473 020

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Fizioterapeutski tehničar

III stepen


 

Telefonista, paker proizvoda, telefonski operator, proizvođač gume i plastike

JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Asima Ferhatovića 2

Tel: 033 664 523; 440 969

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

IV stepen


 

Tekstilni tehničar modelar-konstruktor

III stepen


 

Krojač, autolimar, limar, metalostrugar, bravar, plinski i vodoinstalater, tapetar, fotograf, knjigovezac, frizer

JU Tursko-bosanski Sarajevo koledž

Francuske revolucije bb

Tel: 033 510 522; 429 915

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Perzijsko-bosanski koledž sa internatom

Lješevo bb

Tel: 033 402 204; 402 487

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

JU Gazi Husrev-begova medresa

Sarači 49

Tel: 033 534 888; 534 384

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING Vjerski službenici
scroll back to top

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

  • Komunikacija na maternjem jeziku
  • Komunikacija na stranim jezicima
  • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 696059