Kontakt
Image1
Image2
Važnost karijernog usmjeravanja

FacebookTwitter

Koje su najčešće greške prilikom donošenja odluke o daljem obrazovanju?


Prije svega to je nedovoljno poznavanje sebe (svojih sposobnosti, interesa, mogućnosti). Zatim, nedovoljna informiranost o obrazovnom sistemu, zanimanjima i tržištu rada. Također, jedna od grešaka je da drugima prepuštamo da donose odluke umjesto nas samih, jer takve odluke iako mogu biti dobronamjerne mogu biti i pogrešne. Najveća greška može biti nezainteresovanost (ako sve prepustimo slučaju).

1. Samospoznaja (prepoznavanje vlastitih interesovanja, sposobnosti, karakteristika)
2. Informiranje o sistemu obrazovanja i zanimanjima, realni susreti, perspektive zanimanja i mogućnosti daljeg usavršavanja
3. Donošenje odluke
4. Za svaki slučaj – alternativa
5. Konkurisanje (upis)

Životne vještine

U današnjem svijetu su sve više potrebne vještine koje će mladim ljudima i njihovim nastavnicima omogućiti da vode zdrav i pozitivan život, i da donose odluke bazirane na infomacijama kako bi bili u stanju pronaći, selektirati, ispitati alternative i uporediti sa svojim vlastitim vrijednostima i prioritetima.

Ne postoji definicija niti konačan spisak životnih vještina. U nastavku slijedi lista koja predstavlja psihosocijalne i interpersonalne vještine oko kojih postoji opći konsenzus. Izbor određanih vještina ili naglasak na nekoj od njih, zavisit će od tema i specifičnih uslova u pojedinim školama/zajednicama (npr. vještina donošenja odluka može biti naglašena prilikom obrađivanja dijela koji se odnosi na projiciranje zdrave i pozitivne budućnosti, dok će se kod vještina učešća naglasak stavljati na upravljanje konfliktnim situacijama. Iako se spisak može činiti kao popis odvojenih vještina, u praksi se one pojavljuju kombinovane.

Trenirajući životne vještine nastoji se prije svega razviti: sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema, kreativnost i kritičko mišljenje, komunikaciju i interpersonalne vještine, samosvijest i empatiju, sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajućeg reagiranja u stresnim situacijama.

Interpersonalne vještine i vještine komuniciranja

 • Verbalna/Neverbalna komunikacija
 • Aktivno slušanje
 • Izražavanje osjećanja; davanje povratne informacije (bez okrivljavanja) i prihvatanje povratne informacije

Vještine pregovaranja/odbijanja

 • Pregovaranje i upravljanje konfliktom
 • Samouvjereno ponašanje
 • Vještine odbijanja

Empatija

 • Sposobnost slušanja i razumijevanja potreba i okolnosti drugih ljudi, kao i sposobnost izražavanja tog razumijevanja

Saradnja i timski rad

 • Izražavanje poštovanja za doprinos i stilove drugih ljudi
 • Procjena vlastitih sposobnosti i dopinos radu tima

Vještine zagovaranja

 • Vještine uvjeravanja i ubjeđivanja
 • Umrežavanje i vještina motivisanja drugih

Vještine donošenja odluka /rješavanja problema

 • Vještine prikupljanja informacija, selektiranja po prioritetima i obrada
 • Evalucija poslijedica sadašnjeg djelovanja u budućnosti za sebe i za druge
 • Pronalazak alternativnih rješenja problema
 • Vještine analiziranja koliki uticaj na motivaciju imaju vrijednosti i stavovi, kako vlastiti tako i kod drugih

Vještine kritičkog mišljenja

 • Analiziranje uticaja vršnjaka i medija
 • Analiziranje uticaja stavova, vrijednosti, moralnih normi i vjerovanja kao i faktora koji utiču na njih
 • Identifikacija relevantnih informacija i izvora informacija

Vještine samo-kontrole i razvoj ličnosti

Vještine za povećanje unutarnjeg lokusa kontrole

 • Samouvjerenost/vještina izgradnje samopouzdanja
 • Samosvjesnost- vještine poznavanja vlastite ličnosti uključujući znanje o pravima, uticajima, vrijednostima, stavovima, slabostima i jakim stranama
 • Vještine postavljanja ostvarivih ciljeva
 • Vještine samoprocjenjivanja / samoevaluacije / samonadgledanja (monitoring)

Vještine za upravljanje emocijama

 • Menadžment bijesa/upravljanje ljutitim stanjem
 • Suočavanje sa bolom i nervozama
 • Vještine prevazilaženja bola zbog gubitaka, zlostavljanja, trauma

Vještine za upravljanje stresom

 • Upravljanje vremenom
 • Pozitivno razmišljanje
 • Tehnike relaksacije
scroll back to top

Da li ste koristili usluge javnih službi za zapošljavanje?

Da, učestvovao/la sam u jednom od programa - 10.5%
Da, koristio/la sam usluge CISO ili job kluba - 15.6%
Da, pratim i primam oglase sa web portala Zavoda - 9.8%
Da, učestvovao/la sam na radionicama grupnog informisanja - 2.5%
Ne - 61.6%

Vijesti

FacebookTwitter

Ostale Vijesti

Karijerno usmjeravanje djece

Karijerno usmjeravan…

(Sarajevo, mart 2018. godine) - JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo nastavlja sa redovnim aktivnostima u oblasti karijernog usmjeravanja. U p...

Read more
Poziv za prijave za učešće u programu „PoWEr“

Poziv za prijave za …

(21.8.2017. godine) - Fondacija 787 u periodu od septembra 2017. do februara 2018. godine održava program ekonomskog osnaživanja „PoWEr“ koji je namijenjen že...

Read more
POZIV ZA STUDENTE, DIPLOMIRANE EKONOMISTE I/ILI MLADE INŽENJERE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE I OSTALIH DJELATNOSTI VEZANIH ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ

POZIV ZA STUDENTE, D…

Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), poziva sve zainteresovane studente završnih godina, diplomirane ekonomiste i/ili mlade inženjere iz opština sjeve...

Read more
MS&WOOD nudi stipendije i posao

MS&WOOD nudi stipend…

(Sarajevo, 15.6.2017. godine) - Bosanskohercegovački proizvođač visokokvalitetnog dizajniranog namještaja MS&WOOD sa pogonima u Fojnici objavio je poziv bud...

Read more
Prijavite se na YEP/IEEE Inovacijski izazov

Prijavite se na YEP/…

(Sarajevo, 13.6.2017. godine) - Međunarodni institut inženjera elektronike i elektrotehnike (IEEE) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajc...

Read more
Novo od Hoću.ba

Novo od Hoću.ba

hoću.INFO 1. Odlična prilika za studente: Honorarni posao u Sparkasse banci Odlična prilika namijenjena studentima za honorar...

Read more
 • 1
 • 2
 • 3

Ključne kompetencije

FacebookTwitter

Ključne kompetencije

Europska unija 2006. godine definirala je osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

 • Komunikacija na maternjem jeziku
 • Komunikacija na stranim jezicima
 • Digitalne kompetencije...

Read more

Nekoliko stepenica

FacebookTwitter

KOJE TREBAMO PREĆI

Ključne kompetencije

Read more

Brojač posjeta: Ukupno 712658